Inkluderende språkopplæring i praksis

Hvordan lykkes med inkluderende språkopplæring i praksis og hvordan kan undervisningen tilpasses slik at flerspråklige elever får utbytte av undervisningen i det ordinære klasserommet?

1. og 2. november
Meld deg på
15.05.201710:34 Camilla D. Carlsen

1. og 2. november arrangeres det kurs for lærere og pedagoger om inkluderende språkopplæring. 

Kurset holdes to dager på rad slik at det skal være mulig for flere å delta.

Denne kursdagen vil ha fokus på både skolen, hjem-skolesamarbeid og det enkelte klasserom som viktige områder for å lykkes med en inkluderende praksis

Kursinnhold:

 • En skole for likeverd og inkludering
 • Inkluderende språkopplæring i praksis
 • Særskilt norskopplæring etter §2.-8 i Opplæringsloven
 • Lærer som regissør av tilpasset opplæring og samhandling
 • Trekantsamarbeid/ Samarbeidslæring
 • Forhåndslæring
 • Foreldreinvolvering
 • Medelever som de kompetente andre
 • Effektiv språkopplæring gjennom aktiviteter
 • Kartlegging, vedtak, progresjon og vurdering
 • Språkperm og dokumentasjon

Kursholder:

Bente B. Hugo er lærer og koordinator for flerkulturelt arbeid ved Fagerlund skole i Ringsaker kommune.

Utdannet førskolelærer, videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk og Master i Tilpasset Opplæring med fokus på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre.

Kursbeskrivelse
BroAschehoug
INkluderende språkopplæring i praksis