Kontaktinformasjon

05.12.201614:13 Camilla D. Carlsen

RKK Vesterålen og Lødingen


Telefon: 76 18 50 41 
rkkv@oksnes.kommune.no

AnsatteJan Steinar Eilertsen, daglig leder
Tlf: 76 18 50 41
Mobil: 917 91 940
e-post: Jansteinar.eilertsen@oksnes.kommune.no

Camilla Carlsen, fagkonsulent
Tlf: 76 18 50 40
Mobil: 911 04 967
e-post: Camilla.Carlsen@oksnes.kommune.no

Geir Johansen, utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen
Mobil: 480 03 002
e-post: geir.johansen@vestreg.no

Hans Arne Norbakk, prosjektleder kompetanse helse- og omsorg
Mobil: 468 87 660
e-post: hans.norbakk@vestreg.no 

Karianne B. Bråthen, fagkonsulent - ute i permisjon

Fakturainformasjon

RKK Vesterålen og Lødingen

Rådhuset
Storgata 27
8430 Myre

Org.nr for EHF: 974 790 653