Kommende kurs

Kurs i akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell

05.02.2018 09:00Siden 2012 har det vært krav til at leger som skal bli - eller som skal resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin må ha gjennomført et 15 timers klinisk emnekurs i akuttmedisin. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Kurs i akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell Kursstart 05.02.2018 09:00 Varighet 2 dager Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes Påmelding 10.01.2018 12:00 Ledig 10 av 32 ledig Les mer Meld deg på

05.02.2018 09:00

For ledere i Sortland kommune: Datakurs 3: Excel videregående kurs

08.03.2018 12:30Et samarbeid mellom Sortland kommune og Folkeuniversitetet Vesterålen med støtte fra Kompetanse Norge. Maks 10 deltakere på hvert kurs. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Vi gjør oppmerksom på at ledere i Helse og omsorg har eget datakurs. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel For ledere i Sortland kommune: Datakurs 3: Excel videregående kurs Kursstart 08.03.2018 12:30 Varighet 2 dager Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 23.02.2018 23:59 Ledig 10 av 10 ledig Les mer Meld deg på

08.03.2018 12:30

For ledere i Sortland kommune: Datakurs 2: Excel grunnkurs

22.02.2018 12:30Et samarbeid mellom Sortland kommune og Folkeuniversitetet Vesterålen med støtte fra Kompetanse Norge. Maks 10 deltakere på hvert kurs. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Vi gjør oppmerksom på at ledere i Helse og omsorg har eget datakurs. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel For ledere i Sortland kommune: Datakurs 2: Excel grunnkurs Kursstart 22.02.2018 12:30 Varighet 2 dager Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 08.02.2018 23:59 Ledig 10 av 10 ledig Les mer Meld deg på

22.02.2018 12:30

For ledere i Sortland kommune: Datakurs 1: Word, Outlook, digital informasjon

01.02.2018 12:30Et samarbeid mellom Sortland kommune og Folkeuniversitetet Vesterålen med støtte fra Kompetanse Norge. Maks 10 deltakere på hvert kurs. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Vi gjør oppmerksom på at ledere i Helse og omsorg har eget datakurs. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel For ledere i Sortland kommune: Datakurs 1: Word, Outlook, digital informasjon Kursstart 01.02.2018 12:30 Varighet 2 dager Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 21.01.2018 23:59 Ledig 10 av 10 ledig Les mer Meld deg på

01.02.2018 12:30

"Mitt livs ABC"- Oppstartseminar

27.02.2018 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel "Mitt livs ABC"- Oppstartseminar Kursstart 27.02.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 15.02.2018 14:00 Ledig 27 av 30 ledig Les mer Meld deg på

27.02.2018 09:00

"Mitt livs ABC"- Oppstartseminar

28.02.2018 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. RKK Vesterålen og Lødingen setter opp to oppstartseminar for å gi tilbud til flest mulige. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel "Mitt livs ABC"- Oppstartseminar Kursstart 28.02.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 15.02.2018 14:00 Ledig 26 av 30 ledig Les mer Meld deg på

28.02.2018 09:00

Psykiske helseproblem, konsekvenser og gode grep på jobb (Sortland kommune)

07.02.2018 12:00Psykisk sykdom utgjør store deler av sykefraværet i Sortland kommune. I tillegg vet vi at det i gruppen muskel- og skjelettlidelser også skjuler seg lettere psykisk sykdom. Nå ønsker arbeidsgiver å sette arbeid og psykisk helse på dagsorden og å øke fokus på arbeidets betydning for den psykiske helsen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Psykiske helseproblem, konsekvenser og gode grep på jobb (Sortland kommune) Kursstart 07.02.2018 12:00 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 31.01.2018 15:30 Ledig 59 av 60 ledig Les mer Meld deg på

07.02.2018 12:00

Snakk om det – ved psykiske helseproblemer (Sortland kommune)

14.03.2018 12:00Kurset skal bidra til økt kunnskap og trygghet for ledere til å gjennomføre en god samtale med medarbeidere som kan ha psykiske helseproblemer. Bidra til økt inkludering og hindre utstøtning fra arbeidslivet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Snakk om det – ved psykiske helseproblemer (Sortland kommune) Kursstart 14.03.2018 12:00 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, rådhuset, kommunestyresalen Påmelding 09.03.2018 15:30 Ledig 35 av 35 ledig Les mer Meld deg på

14.03.2018 12:00

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

17.01.2018 09:00Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk Kursstart 17.01.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 05.01.2018 14:00 Ledig 16 av 30 ledig Les mer Meld deg på

17.01.2018 09:00

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

18.01.2018 09:00Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk Kursstart 18.01.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 05.01.2018 14:00 Ledig Fullt Les mer Venteliste

18.01.2018 09:00

SORTLAND KOMMUNE:Opplæring i statistikkmodulen i kvalitetssystemet Compilo

24.01.2018 12:00Opplæring i utarbeidelse av avviks-statistikk Statistikkmodulen i kvalitetssystemet Compilo. For Compilo-superbrukere + de enhetsledere/avdelingsledere i Helse og Omsorg som ønsker å lære det. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel SORTLAND KOMMUNE:Opplæring i statistikkmodulen i kvalitetssystemet Compilo Kursstart 24.01.2018 12:00 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 13.01.2018 23:59 Ledig 4 av 20 ledig Les mer Meld deg på

24.01.2018 12:00

SORTLAND KOMMUNE:Basisopplæring og workshop dokumentmodulen i Compilo

25.01.2018 08:30Basisopplæring og workshop. Dokumentmodulen i kvalitetssystemet Compilo. For enhetsledere og avdelingsledere i Helse og Omsorg + HR/lønn Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel SORTLAND KOMMUNE:Basisopplæring og workshop dokumentmodulen i Compilo Kursstart 25.01.2018 08:30 Varighet 6 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 14.01.2018 23:59 Ledig 14 av 30 ledig Les mer Meld deg på

25.01.2018 08:30

Lederutdanning helse og omsorg, modul 3+7 Grp1: Hadsel og Øksnes

29.01.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 3+7 Grp1: Hadsel og Øksnes Kursstart 29.01.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 15.12.2017 16:00 Ledig 8 av 30 ledig Les mer Meld deg på

29.01.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 3+7 Grp2: Andøy, Bø, Lødingen og Sortland

31.01.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 3+7 Grp2: Andøy, Bø, Lødingen og Sortland Kursstart 31.01.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 15.12.2017 16:00 Ledig 5 av 30 ledig Les mer Meld deg på

31.01.2018 09:00