Psykiske helseproblem, konsekvenser og gode grep på jobb (Sortland kommune)

Psykisk sykdom utgjør store deler av sykefraværet i Sortland kommune. I tillegg vet vi at det i gruppen muskel- og skjelettlidelser også skjuler seg lettere psykisk sykdom. Nå ønsker arbeidsgiver å sette arbeid og psykisk helse på dagsorden og å øke fokus på arbeidets betydning for den psykiske helsen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Psykiske helseproblem, konsekvenser og gode grep på jobb (Sortland kommune) Kursstart 07.02.2018 12:00 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 31.01.2018 15:30 Ledig 59 av 60 ledig Les mer Meld deg på

07.02.2018 12:00
Meld deg på
07.02.201812:00 Elin Thoresen

Kurset skal bidra til økt kunnskap om hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen, og styrke kunnskapen om gode grep på jobb som bidrar til økt jobbmestring.

Kurset er ved Trine Jægtnes og Reidun Wallenius ved NAV Arbeidslivssenter.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Sølvi FossSortland kommuneVoksenopplæringen

Kursplan

Kursstart 07.02.2018 12:00 Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Varighet 3 timer

Onsdag 07.02: 12:00 - 15:00

Målgruppe ledere, verneombud, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Sortland kommune Instruktør Trine Jægtnes, NAV Arbeidslivssenter Nordland Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Elin Thoresen Bindende påmelding Nei Påmelding 31.01.2018 15:30 Ledig 59 av 60 ledig