Inkluderende språkopplæring i praksis (1. november)

Hvordan lykkes med inkluderende språkopplæring i praksis og hvordan kan undervisningen tilpasses slik at flerspråklige elever får utbytte av undervisningen i det ordinære klasserommet? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Inkluderende språkopplæring i praksis (1. november) Kursstart 01.11.2017 09:30 Varighet 5.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 25.10.2017 15:00 Ledig 27 av 40 ledig Les mer Meld deg på

01.11.2017 09:30
Meld deg på
01.11.201709:30 Camilla D. Carlsen

I Norge er det bred politisk enighet om at skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som verdi, styrke og ressurs. Flerkulturalitet og flerspråklighet er en viktig og spennende del av dette mangfoldet. Hva innebærer det å være en inkluderende skole?

Hvilke elever har rett til opplæring etter § 2-8 og hvordan henger mål i læreplanen i grunnleggende norsk på nivå 1,2 og 3 sammen med kompetansemålene i fag på de ulike trinnene?


Skolen skal sikre kartlegging av elevens språkutvikling. Hvordan kan det gjøres på en god måte?

Denne kursdagen vil ha fokus på både skolen, hjem-skolesamarbeid og det enkelte klasserom som viktige områder for å lykkes med en inkluderende praksis.

Kursinnhold

 • En skole for likeverd og inkludering
 • Inkluderende språkopplæring i praksis
 • Særskilt norskopplæring etter §2.-8 i Opplæringsloven
 • Lærer som regissør av tilpasset opplæring og samhandling
 • Trekantsamarbeid/ Samarbeidslæring
 • Forhåndslæring
 • Foreldreinvolvering
 • Medelever som de kompetente andre
 • Effektiv språkopplæring gjennom aktiviteter
 • Kartlegging, vedtak, progresjon og vurdering
 • Språkperm og dokumentasjon

Kursholder

Bente B. Hugo er lærer og koordinator for flerkulturelt arbeid ved Fagerlund skole i Ringsaker kommune.

Utdannet førskolelærer, videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk og Master i Tilpasset Opplæring med fokus på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

Praktiske opplysninger

Det samme kurset holdes 1. og 2. november.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anne -Lise Engvik-LiseAndøy kommunePpt Andøy
Anne -Lise Engvik-LiseAndøy kommunePpt Andøy
Chanette Bang PedersenBø kommuneStraume skole
Erlend AasengBø kommuneSteine skole
Ingjerd IversenSortland kommunePPD for Vesterålen og Lødinegn
Lillian ThomassenBø kommuneStraume skole
Maria Bergseng LangeBø kommuneSteine skole
Mathilde IlebrekkeBø kommuneSteine skole
Rigmor AndersenBø kommuneSteine skole
Siw JacobsenAndøy kommunePpt Andøy
Siw JacobsenAndøy kommunePpt Andøy
Siw JacobsenAndøy kommunePpt Andøy
Tove HanssenSortland kommunePPD Sortland

Kursplan

Kursstart 01.11.2017 09:30 Sted Kulturfabrikken, Sortland Varighet 5.5 timer

Onsdag 01.11: 09:30 - 15:00

Målgruppe Lærere, rektorer og assistenter i grunnskolen. Ansatte som jobber med språkopplæring for flerspråklige og flerkulturelle barn. Instruktør Bente Hugo Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Camilla D. Carlsen Pris 350,- NOK Bindende påmelding Ja Påmelding 25.10.2017 15:00 Ledig 27 av 40 ledig