Leder- og lærernettverk voksenopplæring

15.11.201610:53 Camilla D. Carlsen

Medlemmer: 

Ruth Ottermo, Lødingen, (leder)