Kompetanseutvalget (KU)

Kompetanseutvalget er et fagutvalg som består av personalsjefene i kommunene. Fagutvalget gir innspill og prioriterer tiltak til regional kompetanseplan for kommunalt ansatte i de seks kommunene.

11.08.201614:59 Vesterålen regionråd

Medlemmer


Espen B Gundersen, Hadsel kommune (leder)
Linda Rasmussen, Øksnes kommune (nestleder)
Brita Kleivan, Sortland kommune
Kjell Einar Johansen, Andøy kommune
Sigbjørn Nilsen, Bø kommune
Arne Mære, Lødingen kommune
Runar Gjertsen, Utdanningsforbundet, Sortland
Kristin Albrigtsen, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet. HadselVaramedlemmer


, Sortland kommune
, Hadsel kommune
, Andøy kommune
, Bø kommune
, Lødingen kommune
, Øksnes kommune
, Fagforbundet Sortland
, Utdanningsforbundet Øksnes