Kompetanseplan 2016

Regionale kurs- og kompetansetiltak vedtatt for 2016.

09.09.201611:50 Vesterålen regionråd

Hvert år utformes det en regional handlingsplan for kompetanse. Kompetanseplanen viser oversikten over kurs og andre kompetansetiltak i regi av RKK. Hele kompetanseplanen finner du som vedlegg.