Kompetanseplan 2016

Hvert år utformes den en regional handlingsplan for kompetanse. Kompetanseplanen viser oversikten over kurs og andre kompetansetiltak i regi av RKK.

09.09.201611:50 Vesterålen regionråd

Hele kompetanseplanen finner du som vedlegg.