Om RKK

Regionalt kompetanskontor for Vesterålen og Lødingen (RKK) har som hovedoppgave å se til at kommunene får tilbud om etterutdanning for sine ansatte i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale planer og prioriteringer.

09.09.201611:43 Vesterålen regionråd

RKK arrangerer også seminar og konferanser om tema som direkte eller indirekte setter lys på kommunenes behov for kompetanse nå og i framtida.
Deler av kompetanseutviklingen er organisert gjennom nettverk og prosjekter. 

Organisering

RKK er en fagavdeling i Vesterålen Regionråd. Styret for RKK er arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd. 

Relatert innhold