Om RKK

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling Vesterålen og Lødingen (RKK) har som hovedoppgave å se til at kommunene får tilbud om etterutdanning for sine ansatte i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale planer og prioriteringer.

09.09.201611:43 Vesterålen regionråd

 I tillegg arrangerer RKK seminar og konferanser om tema som direkte eller indirekte setter lys på kommunenes behov for kompetanse nå og i framtida.
Deler av kompetanseutviklingen er organisert gjennom nettverk og prosjekter. 

Dokumenter og planer