Velferdsteknologi

Prosjektet har som mål å styrke kompetansen i kommunene i bruk av velferdsteknologi. Gjennomkartlegging av behov ønsker man å komme frem til felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen.

29.11.201612:40 Camilla D. Carlsen